De amygdalae

De amygdalae (meervoud van amygdala) spelen een belangrijke rol bij het vormen en opslaan van herinneringen aan emotionele gebeurtenissen. Daarbij wordt informatie die afkomstig is van verschillende zintuigen geïntegreerd. Door een bepaalde situatie een emotionele waardering te geven (en als zodanig in het geheugen vast te leggen), kan het brein een toekomstige soortgelijke situatie gemakkelijker herkennen en daarop reageren.

De amygdalae zijn het medium waardoor geheugen impliciet wordt opgeslagen (in tegenstelling tot expliciet geheugen dat via de hippocampus wordt opgeslagen). Impliciet geheugen is ook bekend als lichaamsgeheugen of cel geheugen. Er is geen context (verhaalinhoud) bij. Je kunt impliciet geheugen bij activering (en dat kan chronisch zijn) alleen ervaren als sensaties en emoties en ook lichaamsreacties en omdat er ook geen tijdsconcept bij is heb je niet eens in de gaten dat dit iets uit het verleden is.

De amygdalae en emotionele inkleuring van gebeurtenissen

Vroeg in ons leven gebeurt al een soort codering van wat ‘normaal’ is en wat niet. Onze innerlijke thermostaat (de amygdalae) kan dus een heel rare definitie hebben van wat ‘normaal’ is. De amygdalae zorgen voor de affectieve kleuring van indrukken uit de buitenwereld en dus kun je hele leven last hebben van een ‘kind-interpretatie’ van situaties door de amygdalae. Daardoor ga je andere mensen bijvoorbeeld onbewust als een ouder zien en word je soms onbewust in de kinderrol getrokken. Dat kan onder meer gevoelens van machteloosheid impliceren ‘want je kan het toch niet halen tegen die grote volwassenen’. De emotionele inkleuring van gebeurtenissen door de amygdalae bepaalt ook hoe herinneringen worden opgeslagen in het geheugen.

De emotie die het meest in verband is gebracht met de amygdalae is angst. Angst is een aangeboren emotie, en bestaat al bij baby’s wanneer zij bijvoorbeeld onverwacht een fel geluid horen. De reactie die baby’s laten zien staat bekend als de schrikreflex, en bestaat uit het knipperen met de ogen en samentrekken van verschillende spieren. Maar de amygdalae zijn ook betrokken bij bepaalde uitingen van emoties zoals woede.

Het is mogelijk om de amygdalae te ‘her programmeren’ zodat je niet meer in die kind gevoelens en -reacties tuimelt. Het vergt bewuste aanwezigheid tijdens emotionele gebeurtenissen zodat de amygdalae nieuwe informatie kunnen ontvangen en opslaan over wat ‘normaal’ is. Dat is een van de wijzen waarop de rol van de frontale hersenkwabben (het bewustzijnscentrum) sterker kan gemaakt worden. Je kan dan zelf kiezen wat je wilt doen i.p.v. overweldigd te worden door de ‘dwang’ van een oud patroon. Het ontladen van oude emotionele herinneringen helpt omgekeerd ook om de rol van de oude conditioneringen in de amygdalae te verminderen of zelfs te wissen. Dat is hoe belangrijk het is om te leren loslaten…

Je eigen bewustzijnscentrum sterker maken?

Als je wilt leren wat je voor jezelf kunt doen om de amygdalae te ‘her programmeren’ zou je mogelijk baat hebben bij de oefeningen uit de online cursus ‘De kunst van het loslaten’. Ook Ingeborg, Miranda, Marnix en duizenden andere cursisten hebben aangegeven veel profijt te hebben van de praktische lichaamsgerichte oefeningen uit de online cursus.

Deze cursus is een groot geschenk voor jezelf en daarmee voor je directe omgeving. Nog nooit eerder heeft een online training me zoveel inzicht en groei gegeven. De woorden van Jan zijn doorleeft met wijsheid én kennis. De oefeningen zijn zo eenvoudig en krachtig dat je direct een verandering ervaart. Iedere dag luister ik een les voordat ik ga werken en ik merk dat er een transformatie op gang is gekomen… voel meer vertrouwen en glimlach meer. Heel veel dank voor deze cursus! Hartegroet Ingeborg

Ik ben gestart met de cursus ‘leren loslaten’ en ben na het volgen van een paar lessen al heel enthousiast. Duidelijke oefeningen en tools om in de praktijk te gaan gebruiken. Eerder ging ik al naar de workshop ‘Minder moeten meer flow’ en die vond ik ook al life changing. Miranda

De 3 gratis lessen heb ik met toenemende belangstelling bekeken. Ze zijn helder en gaan zonder omwegen naar de kern. Ik kreeg zin om er verder mee aan de slag te gaan en heb dan ook de volledige online cursus besteld. Benieuwd wat dat brengt! Marnix

Er zijn in totaal 33 lessen waar je een volledig jaar kunt mee oefenen. Om uit te testen of deze training met praktische oefeningen om te leren loslaten je aanspreekt of niet, kun eerst je 3 gratis lessen aanvragen. Surf daarvoor naar https://www.lerenloslaten.com/3-gratis-lessen/

Ik ben benieuwd naar de resultaten die jij ervaart!

Hartegroet
Jan Bommerez

Jan Bommerez
geblokkeerde levensenergie

Het lichaam is boven alles een energiesysteem. Het neemt energie in (ademhaling en metabolisme) en ontlaadt energie (als beweging en expressie). En er is ook een nog meer essentiële vorm van energie die vaak over het hoofd wordt gezien: de levensenergie waarmee we geboren worden.

In de bio-energetica (van grondlegger Alexander Lowen, een student van Wilhelm Reich) wordt de energiehuishouding van een mens als de meest belangrijke sleutel gezien tot zowel fysieke als mentale en emotionele gezondheid als algemeen welzijn. Hoeveel en welke kwaliteit energie iemand beschikbaar heeft bepaalt in hoge mate hoe iemand op het leven reageert.

Een fundamentele thesis van de bio-energetica is dat lichaam en geest (mind) functioneel een eenheid zijn: het lichaam reflecteert de staat van de geest en de geest reflecteert de staat van het lichaam. Er is dus een relatie tussen 3, niet 2 sleutelfactoren: lichaam, geest EN energie.

Onbewuste blokkades zijn energieblokkades

Dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden is stilaan algemeen geweten: wat we denken heeft een impact op wat we voelen en vice versa. Dat is echter alleen de sleutel tot de meer oppervlakkige processen.

Op dieper, onbewust niveau conditioneert de energie zowel hoe we denken als wat we (kunnen) voelen. Het is voor iemand met diepe onbewuste issues niet genoeg om positieve gedachten te denken om ook de emoties te kunnen veranderen. Onbewuste blokkades zijn energieblokkades. Ze hebben te maken met onderdrukte levensenergie.

Je kan dat bijvoorbeeld toetsen aan de observatie dat intens circulair ademen (levensenergie opdrijven) onbewust materiaal naar boven kan brengen. De bepalende factor is dus hoe vitaal een organisme is, of nog duidelijker: hoe vrij de intelligente levensenergie is die alle processen regelt in het systeem…

Stress is de grootste verstoring van gezondheid

Lichamelijk wordt vitaliteit ook gerelateerd aan soepelheid en stijfheid. Een pasgeborene is soepel als water en na ons overlijden zet de rigor mortis in. Alle staten daar tussenin zijn staten van relatief meer of minder ‘levend’ zijn. Stijfheid of stroefheid kan natuurlijk ook op mentaal vlak voorkomen… Chronische spanning in het systeem is wat ons minder soepel en vitaal maakt. Stress is de grootste verstoring zowel van gezondheid als van levensplezier.

‘Oppervlakkige tijdelijke spanning zoals stress voor een examen verdwijnt nadat de stressoorzaken verdwenen zijn. Chronische spanning echter blijft actief in het bindweefsel, de musculatuur, de gewrichten, het zenuwstelsel en de organen en ze kristalliseert ook in mentaal-emotionele patronen.

Het is de chronische – vaak onbewuste spanning die ons belet om ons spontane zelf te zijn (FLOW) en volop creatief te kunnen leven…

Het is dus nogal belangrijk om chronische stress te leren loslaten…

Wil je aan je eigen heling werken?

Als je wilt leren wat je voor jezelf kunt doen om chronische condities die te maken hebben met onverwerkte pijnlijke ervaringen te verzachten zou je net als Sven, Lies, Rita en duizenden anderen profijt kunnen hebben bij de oefeningen van de online cursus ‘De kunst van het loslaten’.

Hele fijne cursus met duidelijke onderbouwing en fijne oefeningen. Heb al vele cursussen en retraites gevolgd maar toch weer veel geleerd. Blijf voorlopig dagelijks doorgaan met de oefeningen.
Jan bedankt. Sven

Wat een geweldige kans om kennis te maken met deze cursus! Ik heb ervan genoten! Met name de yoga nidra oefening vond ik fantastisch, wat een ontspanning kon ik ervaren! Heel hartelijk dank hiervoor!! Lies

Jan de lessen zijn bijzonder interessant, ik vind ze heel rustgevend het inwendig voelen en de ademhalingsoefening nadien. Ik moet leren de tijd ervoor te vinden of te maken dat de innerlijke onrust verdwijnt. Rita

Er zijn in totaal 33 lessen waar je een volledig jaar kunt mee oefenen. Om uit te testen of deze training met praktische oefeningen om te leren loslaten je aanspreekt of niet, kun eerst je 3 gratis lessen aanvragen. Surf daarvoor naar https://www.lerenloslaten.com/3-gratis-lessen/

Ik ben benieuwd naar de resultaten die jij ervaart!

Hartegroet
Jan Bommerez

0